Circulariteit in GPR Gebouw 4.4

09 February 2021 Circulariteit in GPR Gebouw 4.4

Sinds een aantal jaren is er veel aandacht voor het thema circulariteit. Daarbij komt de vraag op, of circulariteit het nieuwe doel is. Inmiddels is er consensus aan het ontstaan over de gedachte dat duurzaamheid (behoud voorraden in brede zin, dus zowel grondstoffen, als schone lucht, water, bodem en biodiversiteit) nog steeds het doel is, en dat daarbij circulaire ontwerp- en beheer strategieën ingezet kunnen worden als middel. De MPG krijgt hiermee de centrale plek binnen het duurzaamheidsstreven van de publieke en private partijen. Dit met als aandachtpunt dat de waardering van de circulaire strategieën een betere plek zou moeten krijgen.

Voor versie 4.4 heeft W/E deze ontwikkelingen meegenomen en diverse aanpassingen gedaan in thema 2, Milieu. Bekijk hier de presentatie over deze wijzigingen. Tevens zijn aanvullende vragen van GPR Gebouw Experts met onze antwoorden toegevoegd aan deze presentatie om een compleet beeld te geven.

Deel dit bericht: