GPR Expert Terugkomdag 2022

GPR Expert Terugkomdag 2022

We nodigen je van harte uit voor de jaarlijkse GPR Gebouw Expert terugkomdag.
Tijdens de terugkomdag krijg je de meeste actuele informatie en kennis over GPR Gebouw en gerelateerde onderwerpen. Het maakt dat je ook in 2023 weer de titel GPR Gebouw Expert mag voeren.
We kijken uit naar ieders komst!

Tijdens deze jaarlijkse terugkomdagen worden de GPR Gebouw Experts geschoold op inhoudelijke onderwerpen. Hierbij besteden we aandacht aan nieuwe trends en ontwikkelingen, wetgeving en het gebruik van de software. Daarnaast voeren we open en inhoudelijke dialogen over diverse thema’s. Deelname aan de GPR Expert Terugkomdag is ook een uitgelezen moment om kennis, ervaringen en netwerk met elkaar te delen.

De opzet van de terugkomdagen is ten opzichte van voorgaande jaren wat veranderd. Er zijn dit jaar minder bijeenkomsten waardoor er per bijeenkomst meer Experts aanwezig zijn. Hierdoor is er meer ruimte voor uitwisseling en interactie. We starten zoals vanouds met een plenair gedeelte met voor alle Experts relevante informatie over GPR Gebouw. Ook is er onder meer aandacht voor de eerste stappen die vanuit W/E adviseurs worden gezet in de aanscherping van het GPR Gebouw Expert / Assessor kwaliteitsborgingssysteem. Uiteraard is er dan gelegenheid om jouw visie over dit onderwerp met ons te delen.

Daarna kun je deelnemen aan één van de parallelsessies waarin verschillende thema’s worden behandeld.

Locaties

  • Dinsdag 22 november, regio Utrecht.
    Antropia, hoofdstraat 8, Zeist.
  • Maandag 28 november, regio Eindhoven
    Philips Museum, Emmasingel 31, Eindhoven.

Beide locaties zijn makkelijk bereikbaar met het OV.

Programma

Ochtendsessie
09.15 – 09.30 Inloop
09.30 – 10.45 Start sessie
10.45 – 11.00 Pauze
11.00– 13.00 Vervolg sessie inclusief lunch

Middagsessie
13.15 – 13.30 Inloop
13.30 – 14.45 Start sessie
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 17.00 Vervolg sessie inclusief borrel

Deelname

Het deelnemen aan de jaarlijkse terugkomdag is verplicht voor het behouden van de GPR Gebouw Expert-status. Voor GPR Gebouw Experts die in 2022 het examen hebben afgerond is deelname facultatief. De kosten voor deelname / verlenging bedragen € 495,- excl. BTW. Deelname aan meerdere sessies is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 395,- excl. BTW per extra sessie.  

Schrijf je snel in want vol = vol. We zien uit naar je komst!

Themasessies

Bij het aanmelden kun je aangeven welke sessie te wilt volgen.

Thema 1:           GPR gebouw – milieu en toekomstwaarde (circulariteit)
David Anink en Marijn Emanuel nemen je mee in de recente ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen. Daarbij staan ze stil bij wijzigingen in de MPG en het NMD-stelsel, en de wijze waarop dit in GPR Materiaal is verwerkt. Verder behandelen ze een ‘alternatieve’ tool voor het Adaptief Vermogen van gebouwen – opgenomen als rekenblad in de rekenhulpmiddelen -, die binnen het thema Toekomstwaarde ingezet kan worden voor de bepaling van het subthema ‘Adaptiviteit gebouw’.

Thema 2:           GPR gebouw – energie
Pieter Nuiten gaat in op belangrijke ontwikkelingen en actualiteit rondom energieprestatie. Wat zijn de gevolgen van de vernieuwde EPBD IV die de komende maanden definitief wordt, hoe pakken de eisen uit de EU Taxonomy uit voor GPR Gebouw, en wat kun je binnen GPR Gebouw met de Weii en de Paris Proof Indicator?

Thema 3:           GPR gebouw – inhoudelijke doorontwikkeling
Rogier Wolf en Gerben Schuurman gaan met jou in gesprek over de veranderingen sinds GPR Gebouw 4.4. Hoe pakt het gebruik van toevoegingen zoals klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit uit in de praktijk? En hoe kun je deze onderwerpen vertalen naar je project? Welke zaken zie je in jouw praktijk die nu en in de toekomst relevant zijn om mee te nemen in de doorontwikkeling van ons instrumentarium?

Thema 4:           GPR gebouw – proces en kwaliteit
Mirjam ten Hove en Geert-Jan van den Brand gaan met jou in op de totstandkoming van goede GPR Gebouw-berekeningen. De groei en het toenemende belang van onze GPR Software berekeningen vraagt om een verdere borging van de kwaliteit van de software en het gebruik daarvan.

Tijdens deze sessie komen de huidige toepassing en de ontwikkeling van het kwaliteitsborgingssysteem van de GPR Software aan bod. Aan de hand van het primaire procesoverzicht nemen wij samen met jullie de processtappen door. Als casus gebruiken we de nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed ‘dumava’, waarbij voorwaarden gesteld worden aan de berekening, zoals het inzetten van een Assessor.

Schrijf je in voor één van themasessies.