GPR Gebouw en bewijslast

22 January 2020 GPR Gebouw en bewijslast

Hoe dient bewijslast aangeleverd / gerapporteerd te worden?
Aan de rapportage van een GPR berekening ligt de memo Kwaliteitsborging_GPR_Gebouw-berekening_maart_2015 ten grondslag. Hierin staat een stroomschema en een tabel. De tabel is voorwaardelijk voor het goedkeuren van een berekening. Vertrekpunt is dat de omgevingsvergunning aanvraag klopt met wat er gebouwd is. Gericht op de MPG, let dan vooral op de maatvoering en of wanden ed. zijn gebouwd zoals op tekening aangegeven is.

W/E adviseurs kan de volgende adviezen geven over een aanpak:

  • Maak een document waarin je de maatregelen clustert en rangschikt naar gebouwdeel.
  • Maak een checklist van alle maatregelen per thema onder elkaar gezet met daarbij aangegeven wie het bewijsmateriaal moet gaan verzorgen. Als alle dubbele maatregelen (bv warmteafgiftesysteem) er uit worden gehaald, voorkomt dat ook nog dubbel werk.

Tips van experts:

  • Ga tijdens de bouw 1x kijken, bijv. bij oplevering casco, zodat je zaken kan vastleggen die na oplevering niet meer zichtbaar meer zijn.
  • Vraag iemand van de aannemer of opdrachtgever om op de bouw foto te maken van bepaalde zaken die bij oplevering niet meer te zien zijn.
  • Vraag vooraf al bewijslast op, zodat je tijdens het projectbezoek alleen hoeft te controleren.
  • Zorg voor 1 vast aanspreekpunt bij de aannemer en neem deze persoon mee in wat het betekent voor hem/haar op de bouw.
  • Pas op voor een papierwinkel: uitgebreide bewijslast alleen bij bijzondere maatregelen/materialen. Rest kan met foto’s, leveringsbonnen, revisie tekeningen en open begroting, dan kom je al heel ver.

Wat doe je als iets niet meer zichtbaar is na oplevering en de aannemer werkt niet mee?
Bijv. het isolatiemateriaal dat is toegepast, is niet meer te zien bij oplevering. Als expert kan je deze maatregel dan niet goedkeuren. Ga dan naar je opdrachtgever en leg het belang van bewijslast aanleveren uit, laat hem de aannemer instrueren, het gaat om zijn belang. Werkt dat niet, dan kun je helaas geen punten toekennen voor die maatregel.

Deel dit bericht: