GPR Materiaal / MPG

09 February 2021 GPR Materiaal / MPG

September 2020 heeft W/E GPR Materiaal uitgebracht, als vervanger van GPR Bouwbesluit. Met deze nieuwe software wordt de gebruiker in staat gesteld een berekening te maken volgens de nieuwe rekenregels en met de NMD 3.0.
W/E heeft hierbij de keuze gemaakt een basisproduct te ontwerpen om de nieuwe methodiek zo snel mogelijk beschikbaar te hebben voor gebruikers, en dat product daarna in hoog tempo door te ontwikkelen, aansluitend op de marktbehoefte. In 2021 worden dan ook meerdere updates met kleine verbeteringen en nieuwe functionaliteiten gedaan. Deze aanpassingen hebben géén invloed op eerder gemaakte berekeningen. Tevens worden database updates doorgevoerd. Deze hebben wél invloed op scores, omdat productdata kan wijzigen.
In 2021 brengt W/E GPR Gebouw 4.4 uit. GPR Gebouw 4.4 is ingericht met automatisch overnemen van de MPG, zoals dat voorheen ook in 4.3 was.

Tijdens de GPR Gebouw Expert terugkomdagen zijn door de Experts veel vragen gesteld over GPR Materiaal, de database en het gebruik ervan. W/E heeft al deze vragen gebundeld en in deze presentatie samen gebracht.

Update 15/4/2021

Per 1/7/2021 zal de MPG eis voor nieuwbouw woningen worden aangescherpt. Betreffende eisen voor bestaande bouw is W/E niet op de hoogte. Wel weet zij dat het op de rol staat om voor meerdere nieuwbouw gebruiksfuncties eisen gesteld gaan worden.

Meer weten en leren over de MPG? Bekijk onze MPG cursus.

Deel dit bericht: