Voorbeeldprojecten GPR Sporthal & Zwembad

Projecten GPR Sporthal & Zwembad

Sportaccommodatie: gym- en turnzaal Strijen

Op 2 april 2013 heeft wethouder Marian Janse-Witte van de gemeente Oosterhout de officiële eerste paal geslagen als start van de realisatie van de sportaccommodatie met gym- en turnzaal in Strijen. Op 7 september 2012 werd door Aan de Stegge Twello het design and build contract met de gemeente Oosterhout vastgelegd voor de realisatie van de sportvoorziening. Uitgangspunten voor de gunning aan Aan de Stegge Twello waren onder andere het zeer functionele, doelmatige ontwerp van de sportaccommodatie van PR8 architecten en de genomen maatregelen voor duurzame bouw.

In de afgelopen zes maanden hebben de partijen het gekozen ontwerp voor de gymzaal met turnfaciliteit verder uitgewerkt hetgeen resulteerde in een gemiddelde GPR score van 9,4 met hierbij een maximum score van 9,7 op gezondheid. De GPR score is een instrument oorspronkelijk ontwikkeld door gemeente Tilburg wat de duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw meet.

Duurzame bouw

De compacte sportaccommodatie met een EPN (Energieprestatie Nieuwbouw) van 0,55 (70% lager dan de eis uit het bouwbesluit), Rc-waardes > 5, energiezuinige verlichting en detectie, zonnepanelen en zonnecollectoren, verwarming en koeling met WKO en gesloten bronnen, waterbesparende douchekoppen met sensor, vraaggestuurde ventilatie en een gebouwbeheerssysteem maken dit het meest duurzame GPR sportgebouw van Nederland.

Bron: Aan de Stegge Twello

Sporthal Botenlaan, Gemeente Eindhoven

De komst van het nieuwe sportcomplex zorgt voor een duurzame kwaliteitsimpuls aan de wijk Strijp. Door de aantrekkelijke verschijningsvorm mede door de veelkleurigheid en speelsheid is het een onderscheidend en uitnodigend gebouw geworden. De sportaccommodatie is geïntegreerd in het terrein door het deels ‘in te pakken’ in een groene – aaibare – heuvel. Het krijgt hierdoor een menselijke schaal met een hoge aaibaarheidsfactor.

Het gehele gebouw heeft één hoofdentree. De opbouw van het complex bestaat uit horizontale banden met afgeronde hoeken. Om voor de verschillende gebruikers elk een eigen gezicht en identiteit te garanderen zijn de verschillende banden per plaats uitgevoerd in de kleur die overeenkomt met de desbetreffende vereniging. De hoofdvorm heeft een vloeiende, doorgaande lijn met ronde banen. Doordat de sporthal zelf in het midden ligt en er grote dakoverstekken zijn, is er in de buitengevel veel transparantie toegepast zonder dat er direct daglicht in het sportgedeelte komt.

Het sportpark is koploper in gebruik van duurzame energie. Met behulp van zonnestroom, zonnewarmte en Warmte Koude Opslag in de bodem, wordt een groot deel van de gebruikte energie voor zowel het naastgelegen Christiaan Huygens College als het sportpark, duurzaam opgewekt. Hierdoor behaalt het complex een GPR score van > 8. Dat past in de ambitie die de gemeente Eindhoven heeft.

Bron: LIAG architecten

Hofbad te Den Haag

Den Haag heeft met het Hofbad een nieuw visitekaartje met internationale allure gerealiseerd, wat prima past binnen het motto van de gemeente Den Haag: ‘wereldstad aan zee’. Samen met architect VenhoevenCS heeft HEVO de project- en ontwerpvisie ontwikkeld voor het Hofbad. Dit heeft geleid tot het maximale resultaat voor de opdrachtgever: een zwembad dat gedurende lange tijd een aantrekkelijke accommodatie is voor verschillende gebruikersgroepen en dat eenvoudig te exploiteren is.

Duurzaamheid

Het Hofbad is een uitzonderlijk energiezuinig en duurzaam zwembad geworden met bovendien een CO2-neutrale exploitatie. De volgende duurzame maatregelen zijn getroffen: toepassing warmtepompen, warmteterugwinning, grijswatersysteem, zonne-energie voor warm tapwater (energiedak met warmtepomp), hoge isolatiewaarden voor gevel, dak en vloer (Rc = 5), innovatieve warmteterugwinning uit ventilatielucht zwemzalen (warmtepomp) en hergebruik van spoelwater door warmtepomp. Door deze maatregelen wordt meer dan 20% bespaard op energielasten.
Na afronding van het project heeft een duurzaamheidstoets met GPR Zwembad versie 3.2 plaatsgevonden. Als gemiddelde is een score van 7,6 behaald, waar de score 5 de referentie van het voor dit project onderhevige Bouwbesluit weergeeft. Al met al een uitstekende prestatie!
Bron: Hevo

Lees meer op www.nlingenieurs.nl/projecten/energiezuinig-duurzaam-zwembad-met-internationale-allure-hofbad-den-haag/

De Vrolijkheid in Zwolle

Zwembad De Vrolijkheid, is op 18 oktober 2012 officieel geopend. Het nieuwe zwembad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het college van B&W heeft bij de aanbesteding een hogere waarde toegekend aan het thema milieu en duurzaamheid dan volgens de wet voldoende is. Dit niveau is bereikt met een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van isolatie, energie- en waterbesparing, warmteopwekking en onderhoud. Dat maakt Zwembad De Vrolijkheid – als hoofdbad van Zwolle – tot één van de meest duurzame zwembaden van Nederland. Zwembad De Vrolijkheid is ontworpen en gebouwd door Pellikaan Bouwbedrijf b.v. W/E adviseurs adviseerde de gemeente Zwolle over aanbesteding op het criterium Milieu en Duurzaamheid.
De provincie Overijssel heeft voor de realisatie van de duurzaamheidsmaatregelen een subsidiebijdrage verstrekt. Hierdoor is de gemiddelde GPR score uitgekomen op 8,5. Maatregelen die onder meer zijn toegepast: zonnepanelen, verhoogde isolatie, warmteterugwinning van spoelwater en koelsysteem, grijswatercircuit, LED-verlichting en extreem energiezuinige motoren op luchtbehandelingskasten.

Bron: Gemeente Zwolle