Over GPR Vastgoed

Met de webbased applicatie GPR Vastgoed zet u de duurzaamheidsprestaties van de gebouwde omgeving van heel Nederland letterlijk én figuurlijk op de kaart.

Het maakt duurzaamheid van alle gebouwen inzichtelijk volgens de breed geaccepteerde en eenvoudig te begrijpen taal van GPR Gebouw. Met GPR Vastgoed ziet u hoe hoog woningen én utilitaire gebouwen scoren op vijf duurzaamheidsthema’s: energieprestatie, milieuprestatie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Kaart GPR Vastgoed met resultaat op thema's Energie en Milieu
Weergave scherm GPR Vastgoed met prestatie op thema’s Energie en Milieu van alle gebouwen op de kaart. In de tabel de prestaties op alle GPR-thema’s van het geselecteerde gebouw (langgerekt langs het spoor).

GPR Vastgoed zet de duurzaamheidsprestaties van gebouwen met GPR Gebouw-scores op de kaart. Zo krijgt u naast energieprestaties en CO2-uitstoot inzicht in andere kwaliteiten van het vastgoed, zoals comfort, toegankelijkheid, circulariteit en toekomstwaarde. Hier kunt u naar wens andere relevante informatie van uw vastgoed aan toevoegen. Zoals woonlasten, werkelijk energieverbruik of gebruikerstevredenheid. Op die manier ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld waarmee u bijvoorbeeld kunt benchmarken met anderen. Met GPR Vastgoed brengt u reële verbeterscenario’s van uw vastgoed in beeld.

Met GPR Gebouw vertaalt u de scenario’s naar ingrepen op gebouwniveau. Dit geeft grip op de opgave voor alle betrokkenen. Bouwers kunnen aan de slag met helder geformuleerde prestaties. GPR Vastgoed ondersteunt bovendien bij het monitoren van de voortgang. Zo weet u precies waar u staat op de route van verduurzaming.

Elk gebouw in Nederland van GPR-scores voorzien

De informatie in GPR Vastgoed is opgebouwd data uit GPR Gebouw, aangevuld met data uit openbare bronnen. GPR Vastgoed geeft voor elk gebouw in Nederland GPR scores. De kleur die het gebouw op de basiskaart krijgt staat voor de scoreop 1 van de 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. De gebruiker kan zien hoe een gebouw scoort per thema en dit vergelijken met de buurt waar het gebouw staat, of de wijk, de gemeente of heel Nederland.

Kaart GPR Vastgoed met resultaat op thema's Energie en Milieu vergeleken met buurtprestatie
Kaart GPR Vastgoed met resultaat op thema’s Energie en Milieu vergeleken met buurtprestatie

Klankbordgroep – kans voor koplopers

GPR Vastgoed is volop in ontwikkeling. W/E adviseurs krijgt daarbij input van professionals vanuit verschillende gebruikersperspectieven. Mocht u hierin interesse hebben, neem dan contact op. We willen door actieve betrokkenheid van gebruikers een product bieden dat perfect aansluit bij hun behoeften.

Onderzoeks- en innovatieprogramma EU

GPR Vastgoed is gedeeltelijk ontwikkeld als onderdeel van het MODER project dat gefinancierd is door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant nr. 680447.

Demo aanvragen »