Hoe om te gaan met ‘Extra Maatregelen’?

22 January 2020 Hoe om te gaan met ‘Extra Maatregelen’?

Het blijkt uit de praktijk dat extra maatregelen inclusief waardering met punten worden toegevoegd om de projectgebonden overeengekomen minimumscore te halen. De waardering met punten is arbitrair volgens W/E adviseurs.

W/E adviseurs stelt dat de mogelijkheid om extra maatregelen in GPR Gebouw te omschrijven is ingebracht om creatieve oplossingen, innovaties een zichtbare plek te kunnen geven en met een puntenwaardering mee te laten wegen in de (sub)themascore. GPR Gebouw is een middel, het gebruik is geen doel op zich. Gebruik je bevindingen om het gesprek over duurzame planvorming met je opdrachtgever aan te gaan en op zoek te gaan naar oplossingen.

Houd altijd in je achterhoofd wat het doel van een thema is, bij het toekennen van punten. Bijv. bij het thema Energie gaat het om CO2 reductie. Draagt een extra maatregel bij aan dat doel, dan kun je (realistisch) punten toekennen. Kijk daarvoor binnen het thema hoe er punten worden toegekend aan maatregelen en bepaal daarop je punten voor de extra maatregelen. De memo ‘Extra maatregelen in GPR Gebouw’ geeft hiervoor een werkwijze.

Breng ook de eventuele nadelige consequenties van je extra maatregelen in kaart. Denk aan materiaal bijv. Dit dien je vervolgens in het juiste thema mee te nemen. Hoe ga je dan om met innovatie / nieuwe technieken of producten: Ken je niet alle kenmerken of voor-en nadelen? Vraag de leverancier of een collega om mee te kijken.

Zaken weglaten geeft altijd een scheef beeld, een score heeft daardoor geen waarde meer.

Deel dit bericht: