Hoe pas je gebouw levensduurverlenging toe?

22 January 2020 Hoe pas je gebouw levensduurverlenging toe?

Voor het bepalen van de levensduur van een gebouw voor de MPG is door Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) het Richtsnoer ‘Specifieke gebouwlevensduur’ (Utrecht, 21 oktober 2013, W/E adviseurs) beschikbaar gesteld.

W/E zou graag zien dat er meer ontworpen wordt op een langere levensduur. Dan mag de levensduur verlengd worden als het de intentie is om het gebouw langer dan gebruikelijk mee te laten gaan. Als de waarden aangepast worden, hoort daar altijd een toelichting bij waarom de levensduur verlengd is én dit moet gedaan zijn volgens het richtsnoer levensduurverlenging.

Ondanks dat het wellicht eerlijk zou zijn om altijd dezelfde defaultwaarde aan te houden, hoeft dat niet. Dit beperkt namelijk de creativiteit alsook de innovativiteit.

Levensduur wijzigen in MPG

Wat verandert er als je aan de levensduurknop draait in MPG? De oorspronkelijke grootheid voor de MPG is een schaduwprijs met eenheid €/m2bvo.jaar. Als je een langere levensduur dan de defaultwaarde gebruikt, dan neemt de MPG-waarde af. Nadelig kan zijn, dat er meer materiaal nodig is om het gebouw constructief langer mee te kunnen laten gaan. Dat geldt ook voor andere elementen.

Hoe ga je dan om met de verlenging in een gecombineerd project met W en U?

Denk aan: combinatiegebouw met woningen boven kantorenplint. De defaultwaarde levensduur van woningen is 75 jaar en van kantoren 50 jaar.

Mag de levensduur van kantoren gelijk worden gesteld aan die van de woningen? Ja dat mag, want de kantoren kunnen niet gesloopt worden zonder dat de woonfunctie ook gesloopt wordt.

Betreffen het twee losse gebouwen, wellicht wel verbonden, dan kan een gebouw afzonderlijk worden gesloopt. Dan is het antwoord nee.

 

Deel dit bericht: