Nieuwe software GPR Gebouw 4.4

09 February 2021 Nieuwe software GPR Gebouw 4.4

Door nieuwe regelgeving en nieuwe inzichten is W/E adviseurs bezig met de ontwikkeling van GPR gebouw 4.4, de opvolger van GPR Gebouw 4.3.1
In deze nieuwe versie zal actuele regelgeving zoals de Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0, juli 2020 (MPG), NTA8800 (BENG) en TOjuli verwerkt zijn. Daarnaast zullen verschillende thema’s wijzigen. Alles over deze wijzigingen leest u in deze presentatie.

De nieuwe versie wordt zonder aanvullende kosten beschikbaar gesteld aan alle gebruikers van GPR Gebouw. Versie 4.4 zal draaien in een ander omgeving dan u gewend bent. Versie 4.3.1 en versie 4.4 zullen daarom naast elkaar blijven bestaan. Alle gebruikers worden hierover geïnformeerd zodra W/E zicht heeft op een release datum. W/E zal tevens een notitie opstellen om inzichtelijk te maken wat de verschillen tussen beide programma’s zijn alsook welk effect dat heeft op de scores. Berekeningen zijn niet automatisch over te zetten van 4.3.1. naar 4.4. Het blijft voorlopig nog mogelijk om in 4.3.1 te werken en daarmee certificaten aan te vragen.

Algemene vragen
Is er over nagedacht voor studentenwoningen / studiowoningen voor starters een separate toets te maken? Gezien deze éénkamer woningen erg klein zijn, komen deze nooit goed uit de GPR-gebruikskwaliteit, terwijl dit soort woningen (binnen hun type) wel prima kunnen functioneren. Aan een studentenwoning hoef je toch qua afmetingen etc. niet dezelfde eisen te stellen als een gezinswoning?
Insteek van W/E is  dat de gebruikskwaliteit van deze woningen lager ligt dan bij gezinswoningen, hier komt dus geen extra gebouwtype voor. Het is belangrijk om vooraf in het project al goed na te denken over de toe te passen systemen. Stem de ambities af op het te realiseren bouwprogramma.

Hoe bepaal je de GTO uren < 450 als alternatief voor de TO juli < 1,2?
Voor de bepaling van de GTO-uren moet je sowieso een aparte berekening maken. Dit is conform Bijlage VII behorende bij artikel 3.10 van de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staat dat moet worden gerekend met een dynamisch rekenmodel, getest conform BESTEST of ASHRAE 140.

Komt er straks in GPR 4.4 of anders 5 een automatische methode waarmee de verlengde levensduur t.b.v. de MPG bepaald wordt?
Er komt een nieuw richtsnoer met nieuwe rekenregels omtrent het bepalen van de levensduur. In eerste instantie zit deze niet automatisch in 4.4. verwerkt.

Is klimaatadaptiviteit een gebouwgebonden of gebiedsgebonden maatregel?
Het betreft een wisselwerking tussen gebouw/kavel/gebied. Voor de maatregelen focus op gebouw/kavel i.v.m. beïnvloeding. Daarbij gaat W/E ook zeker letten op regionaal niveau.

Bewijsmateriaal is alleen nodig als er een certificaat wordt aangevraagd toch?
Ja. Als je zelf een studieberekening o.i.d. maakt, mag je zelf bepalen of bewijs daarvoor nodig is. Er is in ieder geval de mogelijkheid materiaal te uploaden in 4.4.

Deel dit bericht: