NMD 2.1 gekoppeld aan GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

05 June 2018

De nieuwe, geüpdatete versie van de Nationale Milieudatabase (NMD) – versie 2.1 – is nu beschikbaar in subthema 2.1 Milieuprestatie (GPR Gebouw 4.2 en 4.3) en in GPR Bouwbesluit.

NMD 2.1 gekoppeld aan GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

Wat is er veranderd?

Het totaal aantal producten in de database is met 8% toegenomen, van 1016 tot 1099 producten. Het betreft met name getoetste producten. Aan de bepalingsmethode is een normatieve bijlage toegevoegd met de titel ‘Wijzigingsblad Bepalingsmethode versie 2.0*’ (1 augustus 2017). Hierin is aangegeven welke constructies en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie in beschouwing moet nemen. Nieuw is dat ook voorzieningen buiten de grens van het gebouw meegenomen moeten worden als die nodig zijn om het gebouw aan alle voorschriften van het Bouwbesluit te laten voldoen. Voorbeeld: externe warmtelevering en externe elektriciteitslevering kunnen nodig zijn voor het behalen van de EPC.

Deel dit bericht: