Ontbrekende materialen in de MPG. Hoe ga je daar mee om?

22 January 2020 Ontbrekende materialen in de MPG. Hoe ga je daar mee om?

Het komt nog wel eens voor dat bepaalde (nieuwe) materialen niet voorkomen in de milieudatabase. Wat is dan de juiste manier van handelen om toch een correcte mpg berekening te maken?
Je probeert een juiste inschatting te maken van de verwachte milieu impact. Dat kan je op de volgende manieren doen:

  1. Alleen ander afmeting: verschalen + evt. correctie hoeveelheid
  2. Samenstellen uit deelproducten (meer categorie 3)
  3. Keuze ander product + evt. correctie hoeveelheid:
    • vermoedelijke overeenkomst in milieubelasting
    • vermoedelijke overeenkomst in samenstelling

Ter aanvulling: Het product kiezen wat er het meest op lijkt, of kijken of je het product op een andere plek, binnen een ander element, wel kan kiezen. Kan je keuze twee kanten opvallen? Dan kies je het meest negatieve product.

Algemene opmerking: De voorgenoemde methoden worden door W/E toegepast, maar W/E is geen voorschrijver. Ook geeft GPR alleen die producten door in de software, die W/E via de NMD aangereikt krijgt. W/E kan zaken inbrengen bij SBK omdat W/E dicht op het vuur zit. Maar meld zaken waar je tegenaan loopt ook direct bij SBK. Want samen staan we sterk(er).

 

Deel dit bericht: