Oververhitting in woningen

22 January 2020 Oververhitting in woningen

W/E adviseurs heeft in opdracht van BZK onderzoek gedaan naar oververhitting en hittestress in woningen. Daaruit is de leidraad TO juli gekomen. TO staat voor Temperatuur Overschrijding. Deze eis gaat vanaf 1 juli 2020 gelden.

  • Er zijn een aantal invloedsfactoren: op de sheet getoond door Pieter Nuiten, domein expert bij W/E adviseurs, staat een opsomming. Bijna alles heeft te maken met het ontwerp.
  • Voor nieuwbouw vindt Pieter de maatregel spuiventilatie het belangrijkste.
  • NTA doet niets met bewonersinvloed, maar dit is zeker belangrijk voor de prestaties van het gebouw.
  • Wanneer er koeling aanwezig is in het gebouw geldt de TO juli eis niet.
  • Een berekening moet per woning of per appartement gemaakt worden.

GPR Gebouw en TO juli

  • GPR gebouw gaat aangepast worden, er komt een mogelijkheid bij om de TOjuli over te nemen in het thema Gezondheid of in te vullen met losse maatregelen.
  • De te behalen scores gaan dan ook aangepast worden.

Voor meer achtergrond informatie kunt u de presentatie m.b.t. de koudevraag voor woningen bekijken.

Deel dit bericht: