Update MPG en NMD 3.0 december 2019

22 January 2020 Update MPG en NMD 3.0 december 2019

Voor het bepalen van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) dient vanaf 1 juli 2019 conform het bouwbesluit de bepalingsmethode 3.0 (met de Nationale Milieudatabase 3.0) aangehouden te worden. Beiden zijn het resultaat van een totale systeemupdate, verder aangeduid met MPG3.0.
Op dit moment is er nog geen rekentool beschikbaar waarmee conform MPG3.0 gerekend kan worden. SBK heeft aangegeven (zie www.milieudatabase.nl) dat met beroep op het gelijkwaardigheidsbeginsel tijdelijk de vorige versie 2.3 gehanteerd mag worden. Echter, voor circulaire gebouwen (in de MIA regeling) geldt dat niet. Daarvoor moet er gewerkt worden met de MPG3.0. Een expert kan daarvoor contact opnemen met SBK en hen alle gegevens aanleveren. Zij kunnen dan de berekening voor de Expert maken. Let op, de uitkomst is een statisch cijfer. Update 03/04/2020: inmiddels kan een offerteverzoek bij W/E adviseurs ingediend worden om deze berekening voor u te maken.

MPG en GPR 
De MPG3.0 zal worden doorgevoerd in de GPR software. W/E adviseurs ontwikkelt daartoe een nieuwe tool, GPR Materiaal. Deze nieuwe tool zal GPR Bouwbesluit vervangen. W/E kan nog geen uitspraak doen over oplevering van dit tool.
GPR Gebouw 4.3 gaat niet ge-update worden met MPG3.0. In de opvolgende versie GPR Gebouw 5 zal MPG3.0 zijn geïmplementeerd. Om met GPR Gebouw 4.3 en MPG3.0 een volledige GPR berekening te maken is het nodig om in GPR Materiaal een berekening te maken en de resultaten van de GPR Materiaal berekening over te nemen in GPR Gebouw 4.3, vergelijkbaar met het overnemen van de gegevens uit een externe energieprestatieberekening bij thema Energie.
Alle bestaande GPR licentiehouders krijgen kosteloos toegang tot GPR Materiaal om de juiste berekening te kunnen maken.
Reeds gemaakte GPR Bouwbesluit berekeningen kunnen t.z.t. ingeladen blijven worden in GPR Gebouw 4.3, uiteraard wel met de NMD 2.3.

Correctiefactor
De correctiefactor van 0,4 mag nu, na 1 juli 2019, na invoering van de MPG3.0, niet meer gebruikt worden, ook niet met de NMD2.3 database. De inschatting is dat de MPG-scores bij de MPG3.0 dusdanig zijn, dat de tijdelijke versoepeling (correctie) niet meer nodig is.

Inhoudelijke wijzigingen en consequenties

  • Release van nieuwe producten wordt anders: omdat er gebruik wordt gemaakt van API’s, worden nieuwe producten direct zichtbaar in de rekentools (niet meer pas bij de volgende halfjaarlijkse release; 2.2, 2.3 enz). NB Voor wijzigingen op bestaande producten werkt dit anders, omdat het anders kan betekenen dat een score vandaag anders is dan morgen. Hier worden versies benoemd op basis van het vastzetten op datum.
  • Eindresultaat geeft meer inzichten, niet alleen een MPG score. Er zijn een aantal extra indicatoren toegevoegd.
  • Nieuwe toetsingsvoorwaarden voor producenten; Het toetsingsprotocol voor categorie 1 en 2 producten is aangepast, en de invoerprocedure efficiënter en minder foutgevoelig gemaakt. De leveranciers moeten ook extra data aanleveren, zoals ten aanzien van de samenstelling. Hen is ook de mogelijkheid geboden om een extra variant van een afvalscenario aan te geven, er ontstaat dan een extra keuze in de software, waardoor de mki lager wordt. De Expert dient zelf aan te tonen hoe de losmaakbaarheid van dat product is in het gebouw, door toelichting te geven op je keuze of het weglaten van een element.
  • De LCA is leidend voor de MPG, de 4 fasen van het materiaal (Europese norm EN15804: Productie, Bouw, Gebruik, Recycling). Deze is straks per fase inzichtelijk in de MPG, in ieder geval op het gebouwniveau. De makers van GPR software nemen de wens om dit op element en/of productniveau inzichtelijk te maken mee in hun overwegingen. NB Er wordt per product al rekening gehouden met secundair materiaal, recyclingpercentage en lange of korte levenscyclus.
  • Circulaire producten; er komen categorie 3 producten voor het selecteren van hergebruikte (tweedehands) producten.
  • De CPG methode wordt aangescherpt (aansluiting bij de methodische afspraken binnen het landelijke circulaire platform CB23). De waardering van de elementen is verbeterd. Veel van de informatie worden rechtstreeks uit de MPG-berekening gehaald, of als gevolg van een specificatie bij de invoer
  • Uniforme invoer; borging van compleetheid van invoer. Controle op invoer van gebouwelementen. Hierbij moeten de gevraagde functionaliteiten per element gedekt zijn. Kiest men een element, dan moeten bepaalde functionaliteiten verplicht ingevuld worden.
  • Binnen de elementen is het mogelijk om te specificeren en andere producten te kiezen alsook de losmaakbaarheid of andere zaken toe te lichten. Bijv. hergebruikte tussenwanden kun je dan daar kwijt.

Voor meer achtergrond informatie kunt u de presentatie van domein expert David Anink van W/E adviseurs downloaden.

Deel dit bericht: