Hoe kan ik mijn gemeentelijke vastgoedportefeuille CO₂-neutraal maken?

In het Energieakkoord is afgesproken dat alle gebouwen van gemeenten in 2030 gemiddeld label A zijn en dat in 2050 de gehele vastgoedportefeuille CO2-neutraal is. Waar staat uw gemeente nu? En wat is er voor nodig om uw doelen te halen? Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. En om effectieve communicatie met alle bouwpartijen. De heldere opzet van GPR Gebouw is hiervoor ideaal. Waar GPR Gebouw inzicht geeft in de duurzaamheidseigenschappen van één gebouw, toont GPR Vastgoed integraal de duurzaamheid van meerdere gebouwen of zelfs een heel gebied inzichtelijk voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

Deel deze case: