Wet Kwaliteitsborging

09 February 2021 Wet Kwaliteitsborging

Op 17 november gaf Wico Ankersmit, Algemeen Directeur Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, een presentatie over de veranderingen ten aanzien van de wet kwaliteitsborging die per 1-1-2022 wordt ingevoerd in Nederland. GPR Gebouw Experts werden in de gelegenheid gesteld hierover vragen stellen, die we hieronder uitwerken.

Gemeentes kunnen straks meer / strengere eisen gaan stellen dan landelijke wetgeving. Is men niet bang dat er daardoor een wirwar aan eisen komt?
Alleen aan de EPC en MPG kunnen eisen gesteld worden. Daarbinnen mogen geen eisen worden gesteld. Geldt dus ook voor GPR. T.a.v. geluid mag er nu al andere eisen worden gesteld per gebied. W/E helpt gemeentes te adviseren hierin, hierbij blijft men weg van details, om het juiste doel voor ogen te houden.

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om het project tot een goed einde te laten komen. De aanvrager of de kwaliteitsborger?
De aanvrager (de melder).

Dus de kwaliteitsborger blijft het gehele traject betrokken, ook bij de bouw? Soort opzichter?
Ja, dat klopt inderdaad.

Mag GPR ook als bewijs dienen?
Dat zou kunnen als de gemeente eist dat er een GPR Gebouw Assessor vereist is. Hij heeft namelijk als taak te controleren op de bouwplaats en bewijs te verzamelen.

De kwaliteitsborger moet dus zeer breed opgeleid zijn, m.b.t. kennis van alle bouwfacetten!?
Ja dat klopt. Echter, de kwaliteitsborger is niet 1 persoon, maar een bedrijf. Het bedrijf moet dus voldoende expertise in huis hebben om het totaalpakket te kunnen bieden.

Dit wordt een extra kosten post voor de aanvrager, kan behoorlijk duur worden!
Klopt, maar faalkosten kunnen op deze manier wel gereduceerd worden. Het levert dus ook wat op.

Welke onderdelen behoren tot het dossier bevoegd gezag?
In Artikel 2.15 van de wet is dit vastgelegd. Met een instrument moet het dossier vastgelegd gaan worden, zoals van KiK, TIS, SWK en WKI. De kwaliteitsborger is gecertificeerd met een van deze instrumenten. Nb. Er is een webinar van Stichting BWT beschikbaar over het dossier bevoegd gezag.

Deel dit bericht: