Examen GPR Gebouw Expert

Na het volgen van de GPR Gebouw Expert cursus kunt u het examen afleggen. Hiermee krijgt u de officiële expert status. Deze heeft u nodig om berekeningen te accorderen en certificaten af te geven. De expertstatus is een jaar geldig. Na dat jaar kunt u deelnemen aan de jaarlijkse terugkomdag, waarin wij experts bijscholen op diverse punten.

Examen GPR Gebouw Expert

Inhoud examen

 • Alvorens u start met het examen is het van belang dat u voldoende evaring heeft met het werken in GPR Gebouw en de cursus GPR Gebouw Expert heeft gevolgd. Voldoende ervaring is persoonsafhankelijk, echter een aantal berekeningen gemaakt te hebben blijkt in de praktijk noodzakelijk, maar is niet verplicht.
 • Het examen bestaat uit twee delen: een kennistest en een vaardighedentest.
 • U kunt het examen op uw eigen werkplek maken, een laptop of PC worden aanbevolen en u heeft een internetverbinding nodig.
 • Beide delen moeten binnen twee weken na het verstrekken van de gegevens zijn afgerond.

Kennistest

 • Gebruik van GPR Gebouw of naslagwerk is toegestaan.
 • De kennistest bestaat uit maximaal 25 vragen, overwegend gesloten vragen en een of enkele open vragen.
 • U heeft maar 1 poging om de test te maken en u mag er maximaal 75 minuten aan besteden; houd daar rekening mee wanneer u de test start.
 • De meeste deelnemer kunnen de vragen tussen de 50 en 60 minuten beantwoorden.

Vaardighedentest

 • Gebruik van GPR Gebouw of naslagwerk is toegestaan (soms vereist).
 • De vaardigheden test bestaat uit 20 vragen, overwegend open vragen en enkele gesloten vragen.
 • 14 vragen gaan over de inhoudelijke thema’s van GPR Gebouw, 6 vragen gaan over het gebruik van GPR Gebouw. Het correct gebruiken van de software is een randvoorwaarde om voldoende kwaliteit van een berekeningsresultaat te kunnen borgen.
 • De test is zo ontworpen dat er gemiddeld drie uur voor nodig is om alle vragen te beantwoorden.
 • Er is geen tijdslimiet voor deze test. Indien u tussentijds iets anders wilt doen kunt u uitloggen en later weer inloggen. De leeromgeving onthoudt uw gegeven antwoorden.
 • U heeft maar 1 poging om de test te maken, binnen de looptijd van twee weken.

Geslaagd?

 • U bent geslaagd voor het examen als voor beide onderdelen (kennis en vaardigheden) minimaal een voldoende is behaald.
 • Rekening houdend met statistisch berekende gokkans dient u minimaal 70 van de in totaal 100 punten te halen voor de kennistest.
 • Voor de 14 vragen van de vaardighedentest dient u minimaal 60% van de punten te behalen. Dit zijn minimaal 36 van de 60 punten. Voor de 6 vragen over het gebruik van de software dient u minimaal 60% van de punten te behalen. Dit zijn minimaal 24 van de 40 punten.
 • Bij het niet behalen van een voldoende voor (één van) de delen, hebt u per onderdeel recht op één kosteloze herkansing.
 • Bij het expertcertificaat hoort de Gedragscode GPR Gebouw Expert. De Gedragscode dient aanvaard te worden om erkend te worden als GPR Gebouw Expert.
 • Het expertcertificaat is geldig voor GPR Gebouw versie 4.3.
 • GPR Gebouw Experts krijgen een aparte vermelding op de GPR Gebouw-website. Tevens ontvangen zij een partnerlogo dat zij bij voorbeeld kunnen gebruiken op de eigen website.

Het examen wordt meerdere keren per jaar afgenomen.

Inschrijven

Inschrijven en de aankomende cursusdata kan je bekijken in ons cursusportaal.