Cursus GPR Gebouw Assessor + examen

Tijdens de GPR Gebouw Assessorcursus leert u in 1 dag hoe u GPR Gebouw-berekeningen controleert, valideert en hoe u een GPR Gebouw Certificaat aanvraagt. Hierna volgt binnen enkele weken een examen (inclusief).

Cursus GPR Gebouw Assessor + examen

Waarom GPR Gebouw Assessor worden?

Om een goede kwaliteit te borgen, is het niet toegestaan om voor dezelfde opdrachtgever als GPR Gebouw Expert én als Assessor tegelijk te fungeren. Bij een aanvraag voor MIA\Vamil moet de betreffende GPR Gebouw-berekening te allen tijde door een GPR Gebouw Expert én een GPR Gebouw Assessor worden gecontroleerd. Ook in dit geval mogen de GPR Gebouw Expert en de GPR Gebouw Assessor niet dezelfde persoon zijn. Ook mogen de Expert en de Assessor die dezelfde berekening controleren niet in dienst zijn bij dezelfde organisatie.
Als GPR Gebouw Assessor biedt u daarom meerwaarde aan uw klanten en speelt u in op de behoefte van de markt om duurzaamheid officieel aan te tonen. GPR Gebouw Assessoren zijn uiteraard ook gerechtigd GPR Gebouw Certificaten aan te vragen en uit te reiken.

Gedragsregels en kwaliteitsborging

Alle GPR Gebouw Assessoren houden zich aan duidelijke gedragsregels. De Gedragscode GPR Gebouw Assessor schept een gemeenschappelijk basis voor het integer en deskundig valideren van GPR Gebouw-berekeningen. Afspraken over de kwaliteit van berekeningen zijn vastgelegd in de procedure voor Kwaliteitsborging GPR Gebouw-berekening.

GPR Gebouw Assessor worden?

Voorwaarde om GPR Gebouw Assessor te worden, is het volgen van de opleiding tot GPR Gebouw Expert. De GPR Gebouw Expert-cursussen vinden regelmatig plaats in Utrecht en in Eindhoven. Bent u eenmaal GPR Gebouw Expert, kunt u tijdens een intensieve 1-daagse cursus worden opgeleid tot GPR Gebouw Assessor. Hierna neemt u al dan niet nog het examen af om het predicaat Assessor te ontvangen.

Inhoud examen

  • Het examen bestaat uit het beantwoorden van open vragen aan de hand van een casus. U schrijft in een begeleidende motivatie wat uw bevindingen zijn. Via email ontvangt u een uitnodiging voor het casus-gebouw, waarbinnen u vervolgens de berekening kunt controleren.
  • Het examen moet binnen een week na het verstrekken van de gegevens zijn afgerond.
  • U kunt het examen op uw eigen werkplek maken.

Geslaagd?

  • U bent geslaagd voor het examen als u minimaal een voldoende hebt behaald.
  • Bij het niet behalen van een voldoende hebt u recht op één kosteloze herkansing.
  • Bij het expertcertificaat hoort de Gedragscode GPR Gebouw Assessor. De Gedragscode dient aanvaard en ondertekent te worden om erkend te worden als GPR Gebouw Assessor.
  • GPR Gebouw Assessoren krijgen een aparte vermelding op de GPR Gebouw-website. Tevens ontvangen zij een partnerlogo dat zij bij voorbeeld kunnen gebruiken op de eigen website.

Inschrijven

Inschrijven en de aankomende cursusdata kan je bekijken in ons cursusportaal.