GPR Gebouw basis cursus

In de GPR Gebouw basis cursus maak je op hoofdlijnen kennis met GPR Gebouw door middel van een informatieve presentatie, live demonstratie en het maken van een oefenopgave(s). Aan het einde van de GPR Gebouw basiscursus ken je de werkwijze en achterliggende theorieën. Je weet welke gegevens nodig zijn voor het kunnen maken van berekeningen en hoe je deze in het programma invoert en verwerkt.

GPR Gebouw basis cursus

GPR Gebouw basis cursus

Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. Toetsbare ambities, een duurzaam ontwerp of scenario’s voor renovatie. GPR Gebouw geeft je dat inzicht in duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingreepscenario’s. Handig bij strategische keuzes zoals renovatie of sloop en nieuwbouw.

Bestaande bouw of nieuwbouw

Je kunt de GPR Gebouw basis cursus voor bestaande bouw, maar ook de GPR Gebouw basis cursus voor nieuwbouw volgen. Het zijn twee verschillende cursussen die op verschillende momenten worden gegeven. In het inschrijfformulier kun je kiezen welke van de twee cursussen je wilt volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de cursus naast Eindhoven ook in Utrecht, Zwolle, Alkmaar of Rotterdam te volgen.

Hoofdlijnen GPR Gebouw

In de basis cursus GPR Gebouw maak je op hoofdlijnen kennis met GPR Gebouw door middel van een informatieve presentatie, live demonstratie en het maken van een oefenopgave(s). Aan het einde van de GPR Gebouw basis cursus (voorheen de introductiecursus), ken je de werkwijze en achterliggende theorieën. Je weet welke gegevens nodig zijn voor het kunnen maken van berekeningen en hoe je deze in het programma invoert en verwerkt.

Deel 1: Achtergrond

In het eerste deel van de cursus komt de achtergrond van de GPR software, de opbouw van de software en wet- en regelgeving aan bod. Ook krijgt u inzicht in de Circulariteit Prestatie Gebouwen (CPG) en de Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG) en ziet u hoe de software werkt.

Deel 2: Praktijkopgave – zelf invoeren en draaien aan de knoppen

Het tweede deel is een praktijkgedeelte waarbij u aan de hand van een opgave aan de slag gaat met de rekensoftware GPR Gebouw. U krijgt de gelegenheid om de gegevens bij de 5 thema’s van een gebouw in te voeren en (de scores) te beoordelen.

Docenten

De docenten zijn afwisselend Geert-Jan van den Brand, Marijn Emanuel, Ruud van Vliet en Gerben Schuurman. Allen senior adviseur bij W/E adviseurs.

Overige informatie

Cursisten nemen hun een eigen laptop mee. Overig cursusmateriaal wordt verstrekt. De cursist krijgt een gratis lunch aangeboden.

Inschrijven

Inschrijven en de aankomende cursusdata kan je bekijken in ons nieuwe cursusportaal.