Cursus GPR Gebouw Expert

De cursus GPR Gebouw Expert is een logisch vervolg op de GPR basiscursus. Steeds vaker heb je als deskundige op het gebied van duurzaam bouwen diepgaande kennis nodig om complexe vragen te beantwoorden en een betrouwbaar advies te geven. In de GPR Gebouw Expert cursus worden alle thema’s van GPR Gebouw grondig uitgediept.

Cursus GPR Gebouw Expert

Naast de belichting van theoretische achtergronden, gebruikte principes en werkwijzen helpen concrete oefeningen in de cursus GPR Gebouw Expert je het geleerde in praktijk te brengen. Na afloop ben je in staat een complex project correct in te voeren en heb je inzicht in de relaties tussen de thema’s onderling en de mogelijkheden voor optimalisatie van een ontwerp.

De GPR Gebouw Expertcursus bestaat uit 2,5 dag

Tussen lesdag 1 en 2 is er een optionele digitale inloopochtend. Deze inloopochtend heeft als doel eventuele vragen te beantwoorden, extra te oefenen en om de lesstof na te bespreken.
Met het invullen van het inschrijfformulier geef jij je op voor alle dagen van de GPR Gebouw Expert cursus.

Inhoud cursus GPR Gebouw Expert

W/E adviseurs presenteert hierbij een programma voor de GPR Gebouw Expert cursus. Wat is de functie van GPR Gebouw? Wat zegt het resultaat, waarvoor wordt GPR Gebouw gebruikt? En vooral: wat is de toegevoegde waarde van een GPR Gebouw Expert? In 2,5 dag word je door de docent meegenomen in onderstaande onderwerpen. Voor een uitgebreide toelichting op deze cursus download je de Studiehandleiding GPR Gebouw Expert cursus. Na de cursus kun je desgewenst het GPR Gebouw Expert examen af leggen.

Modelleren en maatbepaling

Elke GPR-berekening begint met een functiebepaling van het gebouw. Een berekening staat of valt met een juiste interpretatie. Hoe behandel je gebouwen met méér dan 1 functie? Hoe behandel je een ingreep in een bestaand gebouw? Een tweede stap bij berekeningen is maatbepaling. Met name de energie- en materiaalmodulen, afgestemd op het Bouwbesluit en Nederlandse normen vragen om maatvoering van bouwkundige elementen. Hoe bepaal je op de juiste manier de maten? W/E biedt een doorkijk naar de normen die hiervoor gelden.

De Energieprestatie (EPG) en Milieuprestatie (MPG) verklaard

Hoe analyseer en verklaar je de resultaten in deze thema’s? Daarvoor is (basis)kennis van EPG/energielabel en bijbehorende begrippen belangrijk. Hoe is de relatie tussen energieprestatie en GPR-score, en de invloed van het woning- of gebouwtype op die relatie. Vergelijkbaar met de energieprestatie is de Milieuprestatie van gebouwen (MPG) het dominante deel van het thema Milieu. Je krijgt inzicht in de achtergronden, de begrippen, de rekenmethode en de gevoeligheden. Behandeld wordt de LCA-benadering, de Nationale Milieudatabase en het begrip levensduur van een gebouw. En wat dacht je van het toepassen van circulair materiaalgebruik? Je leert hoe je kunt sturen op CO2-uitstoot via de klimaatmonitor.

GPR thema’s van kwaliteit

De GPR Gebouw-thema’s Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde kunnen worden gezien als thema’s van kwaliteit. Score op deze thema’s komt tot stand door de waarden die aan oplossingen of maatregelen wordt toegekend op te tellen. Je krijgt inhoudelijke toelichting. Denk aan ‘bouwfysische kwaliteiten en gevoeligheden’ maar ook afstemming op keurmerken (Woonkeur, politiekeurmerk Veilig Wonen) en woningaanpassingen in kader van Wmo. En hoe om te gaan met ‘interpretatieruimte’?

Functionaliteiten in GPR Gebouw

Als GPR Gebouw Expert kun je veel baat hebben bij de handigheden die zijn ingebouwd in GPR Gebouw: werken met voorbeeldgebouwen en bibliotheek, optie extra maatregelen (voorbeelden, richtlijnen), info-buttons en de optie toelichting, werken met constructies en werken in gebouwteams.

De integrale benadering

Vaak naar voren gebracht: toepassing van PV (opwekking zonnestroom) is gunstig voor de energieprestatie, maar ongunstig voor de materiaalprestatie.

  • Waarom is dat en klopt dit altijd?
  • Hoe kun je als GPR Gebouw Expert daarmee omgaan?
  • Wat is EPG + MPG = DPG?
  • En hoe zit het met andere afhankelijkheden?

Proces en borging van kwaliteit

W/E adviseurs stelde een gedragscode op voor de GPR Gebouw Expert. Dit is een onderdeel van de procedure kwaliteitsborging van GPR Gebouw-berekeningen. Dit proces dient gevolgd te worden als een GPR Certificaat wordt aangevraagd. Wat komt er bij kijken en wat houdt het in? De cursus wordt afgesloten met voorbereidingen op het examen. Als je het examen haalt, mag je officieel de titel ‘GPR Gebouw Expert’ dragen. Hiervoor is voldoende ervaring vereist. Voldoende ervaring is persoonsafhankelijk, maar zeker vijf GPR berekeningen gemaakt hebben is wenselijk.

In de GPR Gebouw Expert cursus worden GPR Gebouw-thema’s grondig uitgediept. Zo kun je complexe vragen beantwoorden en betrouwbaar advies geven.

Inschrijven

Inschrijven en de aankomende cursusdata kan je bekijken in ons cursusportaal.