GPR Gebied

GPR Gebied, voorheen bekend als GPR Stedenbouw, maakt duurzaamheidsthema's binnen gebiedsontwikkeling meetbaar en bespreekbaar. Deze tool onderscheidt zich door zijn vermogen om integraal naar duurzaamheidsaspecten te kijken. Het maakt duidelijk hoe beslissingen binnen een specifiek duurzaamheidsthema niet alleen de algehele duurzaamheid verbeteren, maar ook hoe ze interacteren met andere thema's. Dit instrument richt zich op de samenhang tussen verschillende thema's en maakt het eenvoudig en toegankelijk om de sterktes en zwaktes van een gebied in kaart te brengen. Hierdoor is het voor gemeenten, ontwikkelaars en andere betrokken organisaties mogelijk om onderbouwd beslissingen te nemen.

Toepassing van GPR Gebied
GPR Gebied kan op verschillende manieren worden toegepast in het ontwerp-, plan- en sturingsproces van gebiedsontwikkeling. De tool biedt ondersteuning in verschillende fases van een project.

Ontwerpproces
In het ontwerpproces helpt GPR Gebied ontwerpers bij het integreren van duurzaamheidsprincipes in hun plannen. Het instrument toont inzicht in de duurzaamheidsprestaties van twee ontwerpvarianten en helpt de ontwerpers om overwogen en meetbare keuzes te maken.

Planproces
Tijdens het planproces ondersteunt GPR Gebied gemeenten en andere partijen bij het opstellen en beoordelen van duurzame gebiedsplannen. De tool helpt bij het stellen van doelstellingen en het formuleren van duurzaamheidsambities. Met GPR Gebied kunnen scenario's worden doorgerekend en vergeleken zodat de meest duurzame optie kan worden gekozen.

Sturingsproces
GPR Gebied kan ook worden ingezet in het sturingsproces van gebiedsontwikkeling. Het kan door gemeenten en andere beleidsmakers gebruikt worden als instrument om de voortgang en resultaten van duurzame gebiedsontwikkeling te monitoren en evalueren. GPR Gebied kan hier als instrument gebruikt worden om de duurzaamheidsprestaties op gebiedsniveau meetbaar te maken en/of te verbeteren.

Duurzaamheid in 5 thema’s

Duurzaamheid in 5 thema’s

Duurzaamheid wordt in GPR Gebied zichtbaar in 5 thema’s: Energie, Ruimtelijke inrichting, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema verschijnt er een waardering tussen 1 tot 10.

Lees verder
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Houd uw kennis actueel!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

GPR software helpt onder andere deze organisaties bij verduurzamen

Demo aanvraag

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.