Meer over GPR Gebouw

Toetsbare ambities, een duurzaam ontwerp of scenario’s voor renovatie. GPR Gebouw geeft u inzicht in duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingreepscenario’s. Handig bij strategische keuzes zoals renovatie of sloop en nieuwbouw.

GPR Gebouw is een maatlat die voldoet aan de actuele thema’s, wetgeving en richtlijnen zoals NTA8800, de actuele bepalingsmethode MilieuPrestatie Gebouwen, circulariteit, TOjuli, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit. GPR Gebouw is helder van opzet. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Vergelijkingen maakt u in een handomdraai. De software is eenvoudig, accuraat en gebruiksvriendelijk. Invoer van een nieuwbouwproject vergt ongeveer twee uur tijd. Een bestaand gebouw duurt afhankelijk van de beschikbare tekeningen vier tot acht uur. GPR Gebouw is geschikt voor woning- en utiliteitsbouw. U kunt voor alle beschikbare gebruiksfuncties berekeningen maken van nieuwbouw of bestaande bouw. Regelmatig voegen we in samenwerking met klanten nieuwe functies toe.

GPR Gebouw kunt u inzetten voor het sturen op circulariteit in ontwerp en beleid
GPR Gebouw kunt u inzetten voor het sturen op circulair materiaalgebruik in ontwerp en beleid.

Met GPR Gebouw kunt u onder andere:

 • duurzaamheidsprestatie bepalen van woning, wooncomplex of vastgoed;
 • prestatieafspraken maken en evalueren;
 • circulair bouwen bespreekbaar en toetsbaar maken bij ontwikkelaars;
 • een CO2-neutrale eigen vastgoedportefeuille realiseren;
 • goed onderbouwde investeringsbeslissingen maken;
 • duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en bespreekbaar maken;
 • rekening houden natuurinclusiviteit
 • aanpassen aan klimaatverandering;
 • de ketensamenwerking versnellen;
 • het effect van verduurzamen op het rendement van de investering zichtbaar maken;
 • duurzaamheid opnemen in een aanvraag bouwvergunning;
 • uw DUMAVA subsidie aanvraag mee onderbouwen;
 • duurzaamheid opnemen in aanbestedingstrajecten.

DUMAVA

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een regeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Jaarlijks zijn er enkele momenten om een de DUMAVA subsidie aan te vragen. Begin op tijd met het aanvraagproces, omdat ervaring heeft geleerd dat het budget snel overvraagd is. Er zitten ook voorwaarden aan de DUMAVA regeling. Zo moet je een GPR Gebouw certificaat of benodigde adviezen uit GPR Gebouw kunnen overleggen. Meer informatie over de regeling vind je hier.

MIA/Vamil

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door gebruik te maken van de volgende regelingen:

 • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
 • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA / Vamil, staan vermeld op de milieulijst. De ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voeren de regelingen uit. RVO.nl ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen, technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de Milieulijst 2020. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil. GPR Gebouw is een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende duurzame bouw maatlatmethodiek en kan voor de MIA / Vamil aanvraag worden gebruikt.

Voor wie is GPR Gebouw?

GPR Gebouw is ontwikkeld voor gemeenten en regio’s, corporaties, vastgoedeigenaren, architecten, adviseurs en projectontwikkelaars en zorginstellingen die duurzaam bouwen in eigen hand willen nemen. Bovendien werkt een groot aantal opleidingen in Nederland met GPR Gebouw. Beleggers monitoren en certificeren hun vastgoedportefeuille met GPR Gebouw. Gemeenten maken met GPR Gebouw prestatieafspraken met bouwpartijen, concretiseren duurzaamheidsambities en verbeteren eigen gebouwen. Corporaties renoveren, bouwen en beheren duurzame woningen met GPR Gebouw. Ontwikkelaars, architecten en adviseurs werken met GPR Gebouw duurzaamheidsambities van hun opdrachtgever uit en zijn te spreken over de keuze- en ontwerpvrijheid binnen de software.

Demo bekijken »