Over GPR Materiaal

Met GPR Materiaal maakt u voor bestaande bouw en nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG), geheel volgens het Bouwbesluit.

GPR Materiaal ook voor bestaande bouw

GPR Materiaal is beschikbaar als opvolger van GPR Bouwbesluit. Met GPR Materiaal maakt u voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG). GPR is gevalideerd door de Stichting Nationale MilieuDatabase (voorheen Stichting Bouwkwaliteit) voor het maken van MilieuPrestatie Gebouwen berekeningen volgens de huidige Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ versie 3.0 en daarmee geschikt voor bouwvergunning- en MIA-aanvragen. GPR Materiaal wordt in de tijd verder uitgebreid met functionaliteiten die overeenkomen met de wensen en behoeften van haar klanten.

MPG berekenen voor aanvragen vergunningen en fiscale regeling MIA

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. De gemeente controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden. GPR Materiaal is een onmisbaar hulpmiddel voor u als architect, adviseur, ontwikkelaar, gemeente, corporatie en voor alle partijen die MPG-berekeningen maken of betrokken zijn bij vergunningverlening en/of het benutten van voordelige fiscale regelingen.

GPR Materiaal kunt u inzetten bij de aanvraag van een bouwvergunning voor woningen en kantoren. Door te werken met voorbeeldinvullingen en samengestelde constructies, kunt u het programma ook gebruiken in eerdere ontwerpfasen. GPR Materiaal maakt voor de berekening van de milieubelasting gebouwen gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken 3.0 en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase.

GPR Materiaal enige instrument doorrekenen MPG bestaand gebouw

GPR Materiaal is vooralsnog het enige instrument waarmee de milieuprestatie van niet alleen nieuwe maar ook bestaande gebouwen en renovatie- / transformatiescenario’s kan worden doorgerekend, volgens de spelregels van het Addendum Renovatie en Transformatie.

Paris Proof Indicator

De Paris Proof Indicator geeft aan hoeveel broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) vrij komen tijdens de bouwfase. Dit maakt het mogelijk ook te sturen op korte termijn emissies, met als belangrijkste doel binnen de 1,5 graden wereldwijde opwarming in 2050 te blijven.
Om de berekening te kunnen uitvoeren dient gebruik gemaakt te worden van erkende MPG rekeninstrumenten zoals GPR Materiaal.

Online software voor maken MPG berekeningen

GPR Materiaal is online software voor milieuvriendelijk bouwen. U heeft onafhankelijk van werkplek of locatie toegang via een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De licentie op GPR Materiaal heeft een minimale looptijd van een jaar en een opzegtermijn van één maand. U betaalt per gebruiker, niet voor het aantal berekeningen.

Functionaliteiten GPR Materiaal

GPR Materiaal wordt in licentie uitgegeven en beschikt onder meer over de volgende functionaliteiten:

  • projectbeheer met diverse functionaliteiten (o.a. kopiëren, blokkeren)
  • koppeling met de Nationale MilieuDatabase (NMD)
  • product data wordt periodiek geüpdatet
  • samengestelde elementen maken voor het snel kunnen bewerken van een berekening
  • uitgebreide presentatie van de resultaten
  • berekeningen opslaan in de cloud.

Met een MPG-cursus uw kennisniveau op niveau brengen

Milieuvriendelijk bouwen, duurzaam bouwen en meer in het bijzonder circulair bouwen en bewust materiaalgebruik vraagt om kennisopbouw en -uitwisseling. Ook blijken er nog veel onduidelijkheden te zijn bij o.a. architecten, adviseurs, ontwikkelaars en bouwers over de milieuprestatie van gebouwen (MPG) in het Bouwbesluit. Daarom verzorgt stichting W/E adviseurs – online, in company of op locatie ergens in Nederland – MPG-cursussen. U leert een MPG berekenen  en de MPG doorgronden.

Demo bekijken »