Hoe neem ik duurzaamheid op een juiste wijze op in mijn aanvraag bouwvergunning?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan om nieuwbouwwoningen te bouwen? Of om kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 te bouwen? Dan moet u een milieuprestatieberekening van het gebouw toevoegen. U berekent deze milieuprestatie met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. U kunt deze berekening maken met GPR Bouwbesluit. Wilt u meer leren over de milieuprestatieberekening gebouwen (MPG) dan kunt u ook de Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen volgen.

Deel deze case: