Hoe kan ik duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en bespreekbaar maken?

Duurzame stedenbouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U wilt duurzaamheidsambities in de initiatieffase formuleren en eenduidig vastleggen, de voortgang bijhouden tijdens het planvormingsproces en tussen- en eindresultaten toetsen. GPR Stedenbouw kan u hierbij helpen.

Duurzame gebiedsontwikkeling

GPR Stedenbouw is een slim en snel hulpmiddel om ambities te formuleren en het overzicht te houden. Als veelgevraagde aanvulling op GPR Gebouw biedt de software inzicht in de aspecten van duurzaamheid èn duurzaamheidsprestaties van een nieuw stedenbouwkundig plan of van de herstructurering van een bestaand gebied.

Deel deze case: