Hoe kan ik circulair bouwen meetbaar maken?

Circulair bouwen is een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019-2023 (UPCE). Doel is te komen tot een volledige circulaire economie in de bouw in 2050. Om op een effectieve manier aan circulair bouwen te werken, is een eenduidig gebruik van terminologie van groot belang: we moeten ‘dezelfde taal spreken’. Met GPR Gebouw kunnen bouwers, beslissers én bewoners in dezelfde taal over duurzaamheid communiceren.

Er wordt veel over circulair bouwen gepraat en beleidsmatig op papier gezet. Tegelijkertijd blijft het daar vaak bij, omdat het moeilijk is het in meetbare prestaties uit te drukken.

Om hierin verandering te brengen stelt W/E de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG) beschikbaar. Een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor het meten van de circulariteit van een gebouw zonder extra moeite! Gewoon door gebruik te maken van resultaten van een berekening met de software-applicatie GPR Gebouw.

Met de CPG-methodiek kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie op hun circulariteit worden gewaardeerd.

Deel deze case: