Hoe kan ik milieuvriendelijk investeren met fiscaal voordeel?

Via de MIA\Vamil-regelingen kunt u milieuvriendelijk investeren met fiscaal voordeel of innovatieve, milieuvriendelijke producten gemakkelijker op de markt brengen.

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt.

Fiscaal voordeel bij duurzame investeringen als ondernemer

Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door gebruik te maken van de volgende regelingen:

• Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
• Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. De ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voeren de regelingen uit.

RVO.nl ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen, technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de Milieulijst 2020. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.

Hier vindt u een brochure die algemene informatie geeft over MIA en Vamil en de Milieulijst.

Deel deze case: