Hoe kan ik prestatieafspraken met gemeenten maken en waarmaken?

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Ook over duurzaamheid. Met GPR software kunnen corporaties de duurzaamheidsprestatie van individuele wooneenheden en/of (een deel van) hun woonvoorraad bepalen. En als men weet waar men staat, dan kan men ook bepalen waar men naar toe zou willen. Een adviseur van stichting W/E adviseurs kan helpen duurzaamheidsambities te formuleren en duurzaamheidsmaatregelen te kiezen. Het doorlopend monitoren van de voortgang met GPR software kan aanleiding zijn voor bijsturing van het duurzaamheidsbeleid.

Deel deze case: