Waar staat mijn gemeentelijke vastgoedportefeuille nu op het gebied van duurzaamheid?

Gemeenten bezitten en exploiteren een groot aandeel van het maatschappelijk vastgoed en hebben daarom een belangrijke impact op de CO2-uitstoot. Een mooie kans voor verduurzaming die gemeenten kunnen en moeten pakken. Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat er tempo moet worden gemaakt.

Een gemeente wil binnen haar vastgoedportefeuille in de komende x jaren y% CO2 reductie realiseren. Op het niveau van de totale en deelportefeuilles biedt GPR Vastgoed inzicht in de actuele en/of huidige situatie: prestaties op GPR-(sub)thema’s en CO2-emissie (GPR-nulmeting).

Deel deze case: