Wanneer is een gebouw circulair?

Er is sprake van circulair bouwen indien bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden en dat zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. De mate van circulariteit van een gebouw kan worden beoordeeld met de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG). Dit is een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor het meten van de circulariteit van een gebouw zonder veel extra moeite. Gewoon door gebruik te maken van resultaten van de bekende GPR Gebouwberekening. Met de CPG-methodiek kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie per direct op hun circulariteit worden gewaardeerd.

Deel deze case: