Welke acties zijn nodig om in de komende jaren CO₂-reductie te realiseren?

Een vastgoedbelegger wil binnen haar vastgoedportefeuille in de komende x jaren y% CO2 reductie realiseren. Op het niveau van de totale en deelportefeuilles biedt GPR Vastgoed inzicht in de huidige situatie: prestaties op GPR-(sub)thema’s en CO2-emissie (GPR-nulmeting). Voor het krijgen van inzicht in mogelijke en/of noodzakelijke acties om te verduurzamen kunnen in GPR Gebouw scenario’s of variantberekeningen worden opgesteld voor objecten in een fonds of in een deelportefeuille. De objecten in de deelportefeuille woningen zijn per fondseigenaar geografisch geclusterd in ‘verzamelingen’ van 10 tot meer dan 100 projectmatig gerealiseerde objecten. Variantberekeningen kunnen op het niveau van de verzameling worden gemaakt. Voor de kantoren geldt dat de objecten ‘uniek’ zijn en variantberekeningen per uniek object gemaakt worden. De resultaten hiervan kunnen in GPR Vastgoed worden gebruikt om het effect op het niveau van een fonds of deelportefeuille in beeld te krijgen.

Deel deze case: