Partner van Madaster

Kennispartner
Stichting W/E adviseurs – de maker van GPR software – is partner van Madaster en biedt als solution partner gebruikers van Madaster aan berekening van de MilieuPrestatieGebouwen te laten uitvoeren op basis van de data aanwezig in Madaster. GPR profielen kunnen in Madaster worden ingegeven. De MPG-waarde geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast en is een belangrijke maatstaf voor duurzaamheid. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

“Afval is materiaal zonder identiteit”
Madaster, het kadaster voor materialen, fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.

Madaster helpt uw aanvraag omgevingsvergunning compleet maken
Doordat u op basis van de data in Madaster  met de MPG-tool van W/E adviseurs een MPG-berekening kunt uitvoeren helpt Madaster uw aanvraag omgevingsvergunning compleet te maken. De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG-tool is onderdeel van GPR Gebouw en daarmee een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende duurzame bouw maatlatmethodiek.

Madaster helpt financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
Doordat de  MPG-tool van W/E adviseurs in Madaster zit, helpt deze u in aanmerking te komen voor investeringsregelingen MIA / Vamil. De tool gebruikt de data die u in Madaster heeft vastgelegd.

Onafhankelijk platform
Madaster is een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: voor particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap. In die hoedanigheid is Madaster onderdeel van een ecosysteem van initiatieven en innovaties die gezamenlijk de transformatie faciliteren naar een circulaire economie. Madaster is een initiatief van de Madaster Foundation, een Nederlandse non-profit stichting met ANBI status. De Madaster Foundation heeft de ontwikkeling en het beheer van het Madaster platform aan Madaster Services B.V uitbesteed. Dit Services-bedrijf voert overleg met de Madaster Foundation over het te voeren beleid en vertegenwoordigt Madaster in binnen- en buitenland.