Over GPR Stedenbouw

GPR Stedenbouw is een beoordelingsinstrument voor duurzame stedenbouw. Het is meer dan een instrument waarmee achteraf de duurzaamheidsprestatie van een stedenbouwkundig plan kan worden beoordeeld.

GPR Stedenbouw is ook een hulpmiddel om:

  • Vooraf ambities vast te stellen
  • Keuzes te maken tijdens het planproces
  • Waar nodig en mogelijk een stedenbouwkundig plan tussentijds bij te sturen

Voor wie?
Het instrument is gemaakt voor de stedenbouwkundige, die de opdracht heeft om duurzaamheid op een concrete wijze in het stedenbouwkundig plan te integreren.

Op specifieke onderdelen kan en zal daarbij ondersteuning noodzakelijk zijn vanuit specialisten (bv. geluid, externe veiligheid, energie). Het instrument helpt gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen die zich verdiepen in de duurzaamheid van stedenbouw. GPR Stedenbouw brengt de belangrijkste thema’s in beeld: Energie, Ruimte & Voorraden, Welzijn & Gezondheid, Gebruikswaarde en Toekomstwaarde.

Demo bekijken »