BENG en de NTA 8800 – wat gaat er veranderen?

22 January 2020 BENG en de NTA 8800 – wat gaat er veranderen?

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) schuift op naar 1 januari 2021 in plaats van 1 juli dit jaar, vanwege de vertraagde oplevering van de benodigde software. Dit schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

W/E adviseurs heeft alvast een voorproefje genomen. Wat gaat er veranderen? I.p.v. 1 EPC eis komen er 3 BENG eisen. Er zijn daarom 3 knoppen om aan te draaien. De BENG indicatoren worden uitgerekend met de NTA 8800.

 • BENG gaat 1 januari 2021 in, eis is niet echt scherper dan heden, denkt Pieter Nuiten, domeinexpert bij W/E adviseurs. Hij verwacht wel dat er binnen nu en 5 jaar wel een aanscherping komt.
 • NTA staat voor Nederlands technische afspraak, geldt per 1-1-2020. Al is het nog niet in de Staatscourant gepubliceerd.
 • ISSO zal richtlijnen voor opname protocollen opstellen voor nieuwbouw (voor bestaand bouw bestaan deze al).
 • Certificering voor het opstellen van de energielabels gaat straks anders: nieuwe woningen moeten bij oplevering een energielabel hebben. Dat betekent dat er een inspectie moet plaatsvinden, per woning. Ook meerwerk moet dan meegenomen worden per woning. Het vereenvoudigd label vervalt hiermee.

BENG 1 – Energiebehoefte

 • Wordt berekend per KwH per m2 gebruiksoppervlak. Verliesoppervlak, zoals in de EPC, vervalt hierbij.
 • Wordt altijd doorgerekend op basis van ventilatiesysteem C1 (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) en geeft als resultaat de energiebehoefte in kWh/m2.
 • Eis is gekoppeld aan de geometrie van de woning.
 • Glas en oriëntatie van de woning zijn waarschijnlijk de belangrijkste draaiknoppen.

BENG 2 – Primair Fossiel energiegebruik

 • Gaat om fossiele bronnen. Wordt niet per woningtype berekend, maar per KwH m2 GO. Dit is een ander KwH dan die van BENG 1. BENG 1 gaat over het gebouw zelf, en BENG 2 gaat over energiecentrales.
 • Verlichting bij woningbouw is eruit.
 • Zomercomfort wordt alleen doorgerekend als er een koelinstallatie is toegepast in het gebouw. Een losse TO juli berekening is daarnaast altijd nodig voor inzicht in zomercomfort.
 • Energielabel bestaand kan onder BENG 2 worden geschaard.
 • EOR maakt plaats voor de primaire energiefactor, uitgedrukt in fP;del score. Daar komt de fP;ren bij, voor hernieuwbare energie.

BENG 3 – Aandeel hernieuwbare energie

 • Geldt alleen lokaal op eigen perceel of indien met verklaringen aangetoond kan worden dat externe warmtelevering duurzaam is door gebruik hernieuwbare bron (bv. verbranding biobased afval). Voor overige zaken vervalt het.
 • Warmtepompen gaan beter scoren dan gas en warmtenetten ten opzichte van de huidige rekenmethode.

NTA8800

 • Maandmethode blijft, Pieter verwacht en hoopt dat dit in een volgende versie in uren zal zijn.
 • De BENG 2 score is bijna altijd lager dan BENG 1, behalve voor logies en sport gebouwen.
 • Energielabels zijn in een studie omgezet naar BENG scores. Voorlopig lijkt het erop dat het met elkaar overeen komt.
 • Voor utiliteit zijn de labelgrenzen reeds bepaald. Voor woningen is er een voorlopige versie. Voor corporaties is het hierbij van belang dat ook de tabel voor woningwaardering wordt aangepast.

GPR Gebouw en BENG

 • Resultaten uit een externe berekening kunnen straks in GPR Gebouw 4.3 overgenomen worden.
 • Bouwbesluit eisen nieuwbouw gaan in de BENG berekening anders scoren in dan voorheen in GPR gebouw 4.3. Vooral Sportgebouwen en Hotels gaan lager scoren en scores variëren per gebruiksfunctie,
  Eisen voor GPR zouden daarom wellicht per gebouwtype opgesteld moeten gaan worden.
 • In GPR Gebouw 4.3 wordt alleen BENG 2 meegenomen in het thema Energie. Waarom alleen BENG 2? BENG 2 is de parameter voor BENG 1 en 3. Het gaat bij duurzaam bouwen om het primaire energie verbruik te beperken om de CO2 uitstoot te beperken.
 • In GPR Gebouw 5 wil W/E het verbruik ook omzetten naar materiaalgebruik, wat nu ook al in de DPG gebeurd. En W/E overweegt om dan ook BENG 1 en 3 toe te voegen.
 • In GPR Gebouw 5 krijgt energie een andere plek in de software, van plek 1 naar plek 3. Waarom doet W/E dat? Omdat we People graag meer aandacht willen geven in GPR. Energie zit meer aan de Planet kant, en schuift daarom op.
 • Voor GPR 5 is W/E voornemens om de scores aan te passen op het thema Energie. Een 10 halen is dan lastiger. Voor 4.3 blijft het mogelijk om boven de 10 te scoren.

Voor meer achtergrond informatie kunt u de presentatie over BENG en de NTA 8800 bekijken.

Deel dit bericht: