Hoe ga je om met een gebouw dat deels aan de criteria voldoet?

22 January 2020 Hoe ga je om met een gebouw dat deels aan de criteria voldoet?

Voorbeeld: in een groot appartementencomplex worden 4 appartementen uitgerust met een bad. De overige appartementen (meerderheid) niet. De 4 zijn penthouses die niet maatgevend zijn voor het gebouw. Wat moet er dan ingevuld worden bij de vraag in GPR ‘warmtapwater: geen (mogelijkheid voor) bad’?

Er zijn 3 mogelijkheden; keuze afhankelijk van de bedoeling van de GPR-berekening:

  1. Doel: GPR-kwaliteitsbeeld geven van duurzaamheid van representatief gebouwdeel: de penthouses zijn niet maatgevend vink maatregel met 10 punten bijdrage.
  2. Doel: GPR-kwaliteitsbeeld geven van duurzaamheid van maatgevend gebouwdeel; meest nauwkeurige GPR-berekening van gebouw maken (?): Niet de 10 punten toekennen maar bij extra maatregelen naar rato van aantal woningen de punten verdelen.
  3. Doel: GPR-kwaliteitsbeeld geven van duurzaamheid van maatgevend gebouwdeel; meest nauwkeurige GPR-berekening van gebouw maken (?): Niet de 10 punten toekennen maar bij extra maatregelen naar rato van het GO van de woningen de punten verdelen.

Ook hier geldt weer, hou in je achterhoofd wat het doel is van de thema’s en de GPR berekening.

De 2e en 3e mogelijkheid gaan voorbij aan de eigenschap van GPR Gebouw: duurzaamheid eenvoudig meetbaar maken. Een naar rato verdeling van punten is denkbaar voor meer Water-maatregelen. De meting zal het karakter van het gebouw moeten weerspiegelen. Dat kan bijvoorbeeld ‘ontwikkeld met extra aandacht voor zorgvuldig watergebruik en drinkwaterbesparing’ zijn.

Voorstel: beoordeel in dit geval het gebouw op de duurzaamheidsintenties van de ontwikkelaar.

Deel dit bericht: